Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

"Et Skibsvrag".

En Fortælling af Carit Etlar.

Fra Vestkysten.
"Forlis paa Den jyske Vestkyst". Udsnit af gammelt postkort fra begyndelsen af 1900-tallet."

Fortællingen er gengivet fra "Illustreret Tidende" den 10. marts 1878.

Lidt om handlingen.
Et nybygget skib var blevet søsat fra havnen i Fredericia, en fuldrigget brig der var døbt "Lykkens Prøve", og hun skulle en tur til Kina på en rejse.
Karen tager afsked med sin sømand, Jens, og går derefter ud på standen udfor Treldenæs Skov og vinker farvel da skibet drager afsted.
Det bliver en succesfuld tur til Kina, og Jens får købt en masse gaver til sin Karen, silketøj fra Nanking, perler fra Ceylon, og paradisfuglefjer.
 En brig
En brig.
Gammelt tredimensionelt postkort fra sidst i 1800-tallet.


Kommentarer.
Det er en godt fortalt lille fortælling, blottet for sentimentalitet, og hvor man får en fin skildring og fornemmelse af nogle af personerne, samt nogle glimt af det hårde og ofte grusomme liv på skibene dengang.
Og slutningen er perfekt; ingen udpenslede følelser, men en underliggende tristhed, der bedre end ord fortæller datidens barske vilkår.
Og Karens forgæves venten på standen ved Treldenæs bliver slet ikke nævnt, men man ser den uvægerligt for sig alligevel.

Trelde Næs er den yderste spids af næset nordøst for Fredericia, Carit Etlars fødeby. På næsset ligger også Trelde Skov.

I begyndelsen af fortællingen tilbyder skræddermester Siple tobak til konsul Bagge, og siger: "den er fra Jørgen Brosbølls Fabrik".
Jørgen Brosbøll er navnet på Carit Etlars far.
I indledningen til "Carit Etlars Minder fortalte af ham selv" fortæller Augusta Etlar om Etlars far Jørgen Brosbøll, at han var oplært i handel hos købmand Schultz i Varde, og havde efterfølgende bosat "sig i Fredericia hvor han grundlagde en større Tobaksfabrik, en Kartefabrik og drev tillige Kjøbmandshandel, hvori der handledes med alt muligt under Solen".

En brig er et ret stort skib, og der kan næppe være bygget mange af den slags i Fredericia, så måske overdriver Etlar lidt. Men i fortællingen ville en skonnert formentlig være et for lille skib at sejle til Kina i.
Der har været skibsbygmestre i Fredericia, men umiddelbart ingen med navnet Jens Olsen. Ligeledes har der været mange konsuler i Fredericia men tilsyneladende heller ingen konsul med et navn som fortællingens: Bagge.

Denne lille fortælling kan læses eller downloades her...


Gamle bøger.




© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 21/07/2018 16:59:01