Logo

Dette er et lille internt leksikon med forklaringer og oplysninger tilknyttet websiden.
Hvis du vil vide mere om emnet så brug Google eller Bing.


Oprettet 2017-02-08 08:30:29.
Nørrebros Theater.

Etlar forestillinger på teatret.

Theaterbygningen i Ravnsborggade.
Det gamle Nørrebros Theater i Ravnsborggade.
Fra Vilhelm Petersens "Foran og bag Kulisserne", side 72.
Også på Nørrebros Theater i Ravnsborggade blev der spillet Carit Etlar. Herunder er en omtale af en enkelt opførelse af "Tordenskjold i Dynekilen" som blev opført som juleforestilling i julen og nytåret 1893/94.
Skuespillet hed oprindelig kun "I Dynekilen", og havde haft urpremiere på Kasino den den 18. marts 1862.

Dette ene skuespil vil senere blive suppleret med lidt omtale af "Gøngehøvdingen" på Nørrebros Theater.

"Tordenskjold i Dynekilen".

Teatersalen.
Teatersalen på det gamle Nørrebros Theater.
Fra Vilhelm Petersens "Foran og bag Kulisserne.
Hage og Clausens Forlag, 1931, side 73."
Anden juledag 1893 havde Nørrebros Theater premiere på skuespillet "Tordenskjold i Dynekilen".
Etlar skuespil var ledsaget skuespillet "Modeller", samt en lille farce: "Fra Fredensborg".
Det var en teateraften der strakte sig fra 19.30 og til hen mod midnat.

Rolleindehaverne i "Tordenskjold i Dynekilen" var:
Bugge, Fyrmester: Hr. Carl Petersen.
Gunild, hans Kone: Fru la Cour.
Karen, hans Datter: Frk. Friis.
Erik, hans Slægtning: Hr. Gerner.
Tordenskjold: Vilhelm Petersen.
Salomon, Baadsmand: Hr. Ferdinand Rasmussen.
Hjalte, Præst: Th. Frederiksen.
Poul Sparre, Kaptain: Hr. Hoffmann.
Dyrberg, Landshøvding: Fr. Jensen.
Strømstjerne, Admiral: Hr. Kofoed.
1. Officer: Hr. Lassen.
2. Officer: Hr. Frederiksen.
Dagbladet Dagens Nyheder skriver i anmeldelsen den 27. december 1893 om "Tordenskjold i Dynekilen", at foruden de to andre skuespil:
Annonce.
Dagens Nyheder den 24. december 1893.
  ...saa vovede Theatret sig ud paa Folkeskuespillets brede Bane med "Tordenskjold i Dynekilen" og slap, hvis man tør dømme efter Bifaldet paa en 2. Juledags Aften godt fra Forsøget. Stykket er jo saa godt kjendt fra tidligere Opførelser, at der ingen Anledning er til at gaa nærmere ind paa det. Spillet var for Hovedrollernes Vedkommende overraskende godt for Direktør V. Petersen, og han blev ypperlig sekunderet af den joviale Salomon Baadsmand, der spilledes af Frd. Rasmussen. Dekorationerne vare upaaklagelige, og den nye, af Carl Lund malede tog sig nydelig ud.
  Efter Tæppes Fald var der stærk Applaus.
Den sidste opførelse af denne "Tordenskjold i Dynekilen" på Nørrebros Theater fandt sted den 8. januar 1894.

Direktøren Vilhelm Petersen, som havde rollen som "Tordenskjold" i folkekomedien, havde fået teaterbevillingen til Nørrebros Teater året før, den 29. juli 1892.
Vilhelm Petersen havde besluttet at stoppe som 60-årig, så den 15. maj 1911 sluttede han som direktør på Nørrebros Theater.

På et kostumebillede fra kunstnerkarnevalet i 1879, er det Vilhelm Petersen der stå bagerst i midten, med armen rundt om Anna Gnudtzmann.
Tilføjet af: Henning Jensen.
- - - - - - - - - -
Kilder foruden "de sædvanlige", og de i teksten nævnte, samt egne notater:
  1. Vilhelm Petersen: "Foran og bag Kulisserne". Hage og Clausens Forlag. 1931.