Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

Titel.
Flere end de herunder linkede kapitler har været omtalt her på websiden. Efter en ekstra gennemgang vil de blive tilføjet.
Indtil nu er følgende kapitler medtaget her på listen:   Indledning. - Det umulige Dampskib. - Frederik den Syvende i Fredericia.
En Aften i Sønderho. - Jerichaus Paaskeaften. - Hvorledes Salomon Baadsmand og Gjøngehøvdingen blev til. - Gamle Venner mødes.

1. "Indledning".

Herunder er nogle kommentarer til kapitlet.

Læs eller download selve kapitlet her...
Augusta Etlar indleder erindringsbogen med en denne lille bemærkning:
  Hvis det er lykkes i denne Bog at skildre Hovedtræk af Carit Etlars Personlighed og Liv, da bringes herved Forfatteren, Hr. Otto Borchsenius en hjertelig Tak, idet hans Energiske Opmuntring og Interesse gav Mod til at begynde dette Værk.
I dette første kapitel, "Indledning", fortæller Augusta Etlar at Carit Etlar er født i 1816, og ikke i 1820, som ellers havde været den almindelige opfattelse. Augusta Etlar var nød til at komme med denne berigtigelse, for det offentlige Danmark havde besluttet at fejre, og hædre Etlar på hans 80 års fødselsdag. Så Etlar kunne ikke fejlagtig fortsætte med at være fire år yngre, end han rent faktisk var.

Otto Borchsenius der opfordrede til erindringsbogen var en af Etlar-parrets nære venner, og der er fortalt lidt om ham her...
Titelbladet.Portræt af Etlar.
Titelbladet - og det meget benyttede billede af Carit Etlar. Billedet er sat ind før titelbladet.

I årene efter Etlar-parret var flyttet til Gentofte, i begyndelsen af 18090'erne og før erindringsbogen "MINDER" udkom i 1896, var brudstykker af bogen allerede blevet "lækket" i forskellige dagblade, som små fortællinger.
F.eks. bringer dagbladet "Hejmdal" den 2. november 1893 en lille beretning, som senere blev en del at "MINDER".
Den lille artikel i Hejmdal har titlen "Fra Carit Etlars Ungdom", og i begyndelsen af denne lille artikel fortæller avisen, at man egentlig har dette brudstykke fra avisen "Dannebrog":
I en Skildring i Bladet "Dannebrog" fortælles følgende efter Forfatteren Brosbøll (hvis Forfatternavn er Carit Etlar):
Og efter denne bemærkning er så gengivet fortællingen om hvorledes Etlar som 14-årig blev ansat hos amtmand Hoppe i Vejle, samt om hvordan Etlar blandede maling i små lerkrukker, medens han var ansat hos amtmanden.
Denne lille skildring i aviserne er trykt tre år før selve erindringsbogen udkom, og er nogle brudstykker som indgår som en del af det 4. kapitel i "MINDER": "En Aften i Sønderho".
Fotografens signatur.
Hvem er fotografen?

Der bliver henvist til erindringsbogen en del gange her på websiden, og bemærk, at ofte bliver bogen kun nævnt eller omtalt som: "MINDER".

Som udgangspunkt er det her på websiden altid 1. udgaven der bliver omtalt, citeret og henvist til, med mindre andet bliver nævnt.

I portrættet af Etlar her ovenfor, har fotografen på nederste højre hjørne skrevet sin signatur. Hvem er vedkommende?

Indholdet i de tre udgaver.

1. udgave. 1896.
 • Indledning.
 • Det umulige Dampskib.
 • Frederik den 7. i Fredericia.
 • En Aften i Sønderho.
 • En Daab paa Alheden.
 • Jerichaus Paaskeaften.
 • Strenge Dage.
 • Tre Universitetsafhandlinger.
 • Den første Forestilling.
 • Dramatisk Virksomhed.
 • Lidt om St. St. Blicher.
 • Lidt om Carl Bagger.
 • Lidt om Hertzog
 • Om P. L. Møller.
 • Fra Frederiksberg Alle 1848.
 • Hvorledes Salomon Baadsmand
  og Gøngehøvdingen blev til.
 • Manddomsaarene.
 • Lidt Charakteristik.
 • Reiseerindringer.
 • Gamle Venner mødes.
 • Hvorledes Carit Etlar tog sin
  Afsked fra Biblioteket.
 • Fra Corsika.
2. udgave. 1907.
 • Indledning.
 • Det umulige Dampskib.
 • Frederik den 7. i Fredericia.
 • En Aften i Sønderho.
 • En Daab paa Alheden.
 • Jerichaus Paaskeaften.
 • Strenge Dage.
 • Tre Universitetsafhandlinger.
 • Den første Forestilling.
 • Dramatisk Virksomhed.
 • Lidt om Carl Bagger.
 • Fra Frederiksberg Alle 1848.
 • Om P. L. Møller.
 • Hvorledes Salomon Baadsmand
  og Gøngehøvdingen blev til.
 • Manddomsaarene.
 • Rejseerindringer:
    Carit Etlars Juleaften.
    Viben.
    Under sydens Sol.
 • Christian Jagd og hans gule
  Kanariefugle.
 • Hvorledes Carit Etlar tog sin
  Afsked fra Biblioteket.
 • Fra Korsika.
 • De sidste dage.
3. udgave. 1913.
 • Indledning.
 • Det umulige Dampskib.
 • Frederik den 7. i Fredericia.
 • En Aften i Sønderho.
 • En Daab paa Alheden.
 • Jerichaus Paaskeaften.
 • Strenge Dage.
 • Tre Universitetsafhandlinger.
 • Den første Forestilling.
 • Dramatisk Virksomhed.
 • Om St. St. Blicher.
 • Om Carl Bagger.
 • Om Hertzog.
 • Om P. L. Møller.
 • Fra Frederiksberg Alle 1848.
 • Hvorledes Salomon Baadsmand
  og Gøngehøvdingen blev til.
 • Manddomsaarene.
 • Rejseerindringer:
    Carit Etlars Juleaften.
    Viben.
    Under sydens Sol.
 • Gamle venner mødes.
 • Hvorledes Carit Etlar tog sin
  Afsked fra Biblioteket.
 • Fra Korsika.
 • Christian Jagd og hans gule
  Kanariefugle.
 • De sidste dage.
"MINDER" udkom i disse tre udgaver, og den 2. udgave i to oplag.

© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 21/07/2018 16:59:01